ಬಂಡೀಪುರ
Bandipura

ATS Bandipura is a informal display typeface in Kannada and Latin script inspired by Elephant.

Download Font

Version: 1.01 ◦ Last Updated: 09 Feb 2022Type Tester

Font
Align
Open Type Features
Font Size
Line Height
Letter Spacing
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಘಮಲು
Font
Align
Open Type Features
Font Size
Line Height
Letter Spacing

ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಹೇಳಿತು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ, ಜಜ್ಜಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಟ್ಟಿ ನೋವು ಆಗುವಷ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ತಟ್ಟಿದರು. ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಕಿರುನಗೆ ನಕ್ಕು “ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚಕ್ರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಗಿಸಿದರು. “ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾಕು ನನಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ! ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ!” ಎಂದು ಕಿರುಚಿದೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೇಳಿದರು “ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ”

ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ, ಎಳೆದು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಆ ಒಲೆಯು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಒಲೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ, ಕಿರಿಚಾಡಿದೆ.

“ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ! ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಕಿರಿಚಿದೆ. ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು “ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಷ್ಣವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಒಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ನಂತರ ತಂಪಾದೆ.

“ಓ!, ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತಂಪಾದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಿ ನನಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅದರ ಹೊಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿತು. “ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ಎಂದು ಅತ್ತೆನು. ಅವನು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ “ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ…” ಎಂದನು.

ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು “ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊ”. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ “ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ಇದು ನಾನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿದೇನೆ!”

Clay said Once upon a time I was a lump of clay. My master rolled me, bruised me, spanked me many times and spanked me until it hurt. I cried out in pain. I begged you not to do this to me, leave me alone. He smiled and said, “Not yet.” Then they put me on a big wheel and turned the wheel repeatedly. “Stop it, I'm dizzy! I'm having a hard time!” screamed.

But our master shook his head and quietly said, “Not yet.”

I was not left alone. They pierced me, pulled me and bent me into the shape they wanted, then put me in the oven. The oven was extremely hot. Unable to stop the heat, I banged on the stove door and screamed.

“Help! Get me out of here,” he shouted. “Not yet,” said my master. When I thought I couldn't stand the heat, I opened the oven door. He carefully removed me and put me in the cupboard. Then cool.

“Oh!, so good now.” It seemed that But that was not enough to leave me. As soon as it got cold, they picked me up and cleaned me and painted me. Its smoke was horrible. “Oh please stop! Stop! said the mother-in-law. He shook his head and said “No more…”.

After an hour he gave me a mirror and said "look at yourself". When I looked at myself in the mirror I said “This is not me, this cannot be me. It is beautiful. I am beautiful!”


Available OpenType Features


Alternate Forms (Letters)
ಪು ಪು ಫೂ ಫೂ ನ್ ನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ a a f f


Ligatures
ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffk ffk ffl ffl


Discretionary ligatures
gj gj th th to to tt tt tu tu www www


Fractions
11/2 11/2 22/3 22/3 53/4 53/4


Tabular Numbers
121212   121212
353535 353535


Details


ATS Bandipura is a informal display typeface in Kannada and Latin script, mainly suitable for Heading, Title, Banners, Poster and other uses at large sizes.The letter style are very sharp edges and uneven thickness, this style inspired by Elephant.


Font full name:

ATS Bandipura


Designed by: Manjunatha R

Published on: 15 Jan 2022
Version: 1.0

Updated on: 09 Feb 2022
Version: 1.01

Supported languages:(135)

Kannada, Latin, Western European, Central European, South Eastern European, Vietnamese, Pinyin.


Format

OTF, TTF, WOFF, WOFF2.


Font License

These fonts are licensed under the ATS-EULA (v1.1). This license is available at: https://aksharatypestudio.in/agreement
← Back to FontsShow Case

  • bandipura
  • bandipura
  • bandipura
  • bandipura
  • bandipura
  • bandipura
  • bandipura
  • bandipura
  • bandipura

Support us


If you like our fonts and our activities, support us with a payment of your choice. This will allow us to create new fonts for free in ಕನ್ನಡ (Kannada) script.

ATS-QRCode

Scan & Pay with any Mobile Payment App
or through

UPI ID : aksharatypestudio@sbi

Bank Details

Account Name: Akshara Type Studio
Account No. : 42161835014
Bank Name: State Bank of India
Branch: T Narsipura
IFSC Code: SBIN0040076